TOIMITUSEHDOT SKYDIVE PORIN (SATAKUNNAN LASKUVARJOURHEILIJAT RY:N) VERKKOKAUPASSA

Yleistä

Hyppytuotteen ostaja ja käyttäjä (alkeiskurssille osallistuja tai tandemhypyn suorittava henkilö) sitoutuvat näiden sopimusehtojen noudattamiseen.

Hinnasto

Satakunnan Laskuvarjourheilijat ry on yleishyödyllinen yhdistys joka ei ole arvonlisäverovelvollinen. Verkkokaupan kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia. Hyppytuotteen hinta on ostohetkellä verkkokaupassa voimassa oleva hinta, Satakunnan Laskuvarjourheilijat pidättää oikeuden muuttaa hinnoitteluaan mutta tämä ei vaikuta jo ostettuihin tuotteisiin.

Kurssille ilmoittautuminen ja tandemin varaaminen.

Verkkokaupasta löytyy tarkemmat ohjeet siitä miten hyppykursseille ilmoittaudutaan ja miten tandemit varataan. Toimintakausi on vuosittain huhtikuusta syyskuuhuun siten että alkeiskursseja on kerran kuussa; tandemkauden aloitus ja päättyminen ovat riippuvaisia vallitsevasta ulkolämpötilasta ja muista sääolosuhteista.

Ikärajat ja terveydentila

Tandemhyppääjät ja hyppykurssilaiset antavat ennen hyppyjään terveydentilavakuutuksen kyselylomakkeella. Silmälasit eivät ole este.

Alaikäraja tandemhypylle ja alkeiskurssille on 15 vuotta (alle 18-vuotiaat huoltajan suostumuksella). Yläikärajaa ei ole mutta yli 65-vuotiailta vaaditaan aina lääkärintodistus.

Käytettävästä kalustosta johtuen hyppääjän painoraja on 100kg.

Verkkokaupan Tuoteinfo-sivuilta löytyvät tandemoppilaan ohje sekä ohjeet tutkivalle lääkärille sekä hyppykurssilaiselle että tandemoppilaalle.

Hyppääjä vastaa aina siitä, että hän täyttää hypylle asetetut terveydentilavaatimukset Satakunnan Laskuvarjourheilijoiden ohjeistamalla tavalla. Hyppääjä vastaa terveydentilastaan antamistaan tiedoista ja siitä, mikäli niistä on annettu virheellisiä tietoja.

Muut hyppääjän vastuulla olevat seikat

Hyppääjä vastaa aina siitä, että hän täyttää hypylle asetetut terveydentilavaatimukset Satakunnan Laskuvarjourheilijoiden ohjeistamalla tavalla. Hyppy tulee peruuttaa, jos hyppääjä on sairas tai ei muutoin ole hyppykuntoinen.

Hyppääjä vastaa terveydentilavakuutuksessa antamistaan tiedoista. Virheelliset tiedot saattavat aiheuttaa vaaratilanteen sekä hyppääjälle itselleen, että mukana olevalle hyppymestarille. Varmista myös, että terveytesi hyppypäivänä on hyvä. Sairaana suoritettu hyppy voi heikentää terveydentilaa tai aiheuttaa muuta vahinkoa. Flunssassa tai kuumeessa ei tule hypätä, sillä painevaihtelut voivat aiheuttaa esimerkiksi poskionteloiden ja tärykalvojen vaurioitumista. Alkoholin vaikutuksen alaisena hyppääminen on kiellettyä! Lisätietoja omasta terveydentilastasi ja sen soveltumisesta laskuvarjohyppyyn saat hoitavalta lääkäriltäsi.

Hyppääjä vastaa siitä, että hän on hyppykunnossa ja oikeassa paikassa hänelle ilmoitettuna aikana. Mikäli hyppääjä ei ole hyppymestarin arvion mukaan hyppykuntoinen esimerkiksi sairauden, humalatilan, univelan, krapulan, uhoamisen, vääränlaisen asenteen tai muun syyn takia, hyppy peruuntuu. Tällöin hyppääjä tai varauksen maksaja ei ole oikeutettu maksun palautukseen, hypyn siirtämiseen tai muuhun hyvitykseen, vaan suoritettu maksu menetetään täysimääräisesti.

Hypyn kustannukset muodostuvat pääasiassa siitä, että kone nousee ilmaan. Tämän vuoksi hypyn peruuntuminen on hyppääjän omalla vastuulla sen jälkeen kun lentokone on lähtenyt rullaamaan kiitotielle hyppääjä kyydissään. Jos hyppääminen estyy esimerkiksi hyppääjän kieltäytyessä hyppäämästä, katsotaan hyppy suoritetuksi. Tällöin hypystä suoritettuja maksuja tai lahjakorttia ei palauteta miltään osin. Satakunnan Laskuvarjourheilijat voi kohtuussyistä arvioida tilanteen tapauskohtaisesti toisin.

Hyppääjä ja yhteyshenkilö vastaavat siitä, että he ovat tavoitettavissa annetuista yhteystiedoista varaushetkestä hyppyyn saakka. Mikäli yhteystiedoissa tulee muutos tai yhteyshenkilö vaihtuu, on tästä ilmoitettava Satakunnan Laskuvarjourheilijoille hyvissä ajoin. Yhteystiedoissa olevista virheistä aiheutuneet menetykset ovat varaajan ja hyppääjän omalla vastuulla.

Avaimet, kännykät, lompakot ym. arvoesineet kannattaa jättää maahan, Satakunnan Laskuvarjourheilijat ei vastaa hypyn aikana pudonneista arvoesineistä tai pilaantuneista vaatteista.

Vakuutus ja vastuun rajoitukset

TANDEMOPPILAAT

Suomen Ilmailuliitto ry:n jäsenjäsenyhdistyksenä Satakunnan laskuvarjourheilijat ry:n järjestämillä tandemhyppykursseilla on tandemhyppykurssilaisilla voimassa OP Vakuutuksen Sporttiturva tandemhyppyjen matkustajille, 06-221893. Vakuutus korvaa vamman hoitokuluja 15 000 euroa/tapaturma ja omavastuu on 100 € jokaista äkillistä tapaturmaa kohti. Pysyvän haitan kertakorvaus on enimmillään 30 000 € ja kuolemantapauskorvaus 8 500 €.

HYPPYKURSSILAISET

Alkeiskurssilaiset liitetään Suomen Ilmailuliiton jäseniksi ja jäsenyyteen sisältyy sama vakuutusturva (Sporttiturva) kuin tandemoppilaille.

Suomen Ilmailuliitto ry:n jäsenyhdistyksenä Satakunnan Laskuvarjourheilijat ry:llä on OP Vakuutus Oy:ssä toiminnanvastuuvakuutus (16-549-997-7), joka korvaa 1 000 000 euroon asti kerhon tai kouluttajan kolmannelle osapuolelle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, josta kerho tai kouluttaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutuksen omavastuu on 600 €.

Vakuutusturvan tarkemmat tiedot löytyvät SIL:n sivuilta osoitteesta ilmailuliitto.fi.

Satakunnan Laskuvarjourheilijat ei vastaa missään tilanteessa hyppääjälle ja/tai tukijoukoille ym. aiheutuneista välittömistä taikka välillisistä vahingoista ja kuluista, jotka hypyn peruuntuminen, siirtyminen, toteutumatta jättäminen taikka muut seikat mahdollisesti aiheuttavat.

Kuvaus ja sen mahdollinen epäonnistuminen

Mikäli tandemhypyn kuvaus ei onnistu kalustosta johtuvasta tai muusta syystä, hyvitetään hyppääjälle tai maksun suorittaneelle taholle takaisin 30 €:a (kuvauksen osuus koko hypyn hinnasta). Muuta korvausta kuvauksen epäonnistumisesta ei suoriteta.

Kuvaus on aina kuvaajan oma taiteellinen näkemys. Sitä ei ole oikeutta arvostella eikä vaatia laadusta korvausta tai hyvitystä. Satakunnan Laskuvarjourheilijat arvioi ensisijassa onko kuvaus onnistunut vai epäonnistunut mikäli asiasta tulee erimielisyyttä. Auringon heijastuksia, sumua, pilviä, pientä epätarkkuutta tai kaukaa kuvaamista ei pidetä missään tapauksessa kuvauksen epäonnistumisena.

Satakunnan Laskuvarjourheilijat pidättää oikeuden käyttää kaikkea videokuvaajan ja/tai kouluttajien koulutuksen ja hypyn aikana kuvaamaa kuva- ja videomateriaalia omassa markkinoinnissaan.

Hyppypaikalla täytettävässä vastuuvapautuslomakkeessa hyppääjä voi kuitenkin ilmoittaa, jos materiaalia ei saa käyttää ko. tarkoitukseen, jolloin Satakunnan Laskuvarjourheilijat noudattaa tätä kieltoa. Satakunnan Laskuvarjourheilijat ei missään tapauksessa vastaa muiden kun videokuvaajan ja kouluttajien kuvaaman materiaalin julkaisusta.

Sää- ja muu ilmailuongelmavaraus sekä ylivoimainen este ja muutokset

Laskuvarjohypyllä on aina sää- ja muu ilmailuvaraus. Sää- tai muu ilmailuun liittyvä este (joita voivat olla esimerkiksi ilmatilavaraus, kone- tai kalustorikko, hyppymestarivajaus tai sairastapaus) saattaa siirtää hyppyä myöhemmäksi. Hyppy voi myös peruuntua kokonaan sovitulta päivältä. Hypyn peruuntuessa tällaisesta syystä, sovimme uuden ajan yhdessä hyppääjän kanssa. Edellä mainitut esteet kuuluvat lajin luonteeseen ja varaamalla tandem-hyppääjä tiedostaa ja hyväksyy nämä riskit.

Satakunnan Laskuvarjourheilijat ei vastaa missään tilanteessa hypyn peruuntumisen aiheuttavista välittömistä taikka välillisistä kuluista hyppääjälle tai tukijoukoille. Emme korvaa myöskään peruuntumisen aiheuttamia matkakuluja. Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme ilmoittamalla siitä varauksen tehneelle tai hyppääjälle. Päivittyneet ehdot tai muutokset tulevat voimaan ilmoituspäivästä lukien.

Pääsääntöisesti kesäaikana hyppytoimintaa on joka viikonloppuna. Edellisenä päivänä ei kannata tehdä päätöksiä hypyn peruuttamisesta, sillä hyppypaikalla sää voi olla täysin aurinkoinen ja hypättävä, vaikka muualla sataisi kaatamalla vettä. Toisaalta sää voi muuttua hyvinkin nopeasti. Tästä syystä emme voi sataprosenttisesti taata, että hyppäämään pääsisi, vaikka paikan päälle saapuisikin.

Tilannetta sään ja muiden edellä mainittujen asioiden osalta hyppypaikalla sekä arviota hypyn toteutumisesta voi tiedustella soittamalla hyppypäivänä tandemin varausohjeissa ilmoitettuun numeroon. Ennen kuin hyppypaikalle saapuu, kannattaa varmistaa myös itse, että kaikki on hyppyä varten valmista.

Hyppypaikka

Hyppypaikkana toimii pääsääntöisesti Porin lentoasema. Mikäli hyppypaikka on väliaikaisesti jossain muualla (esimerkiksi Jämillä Porin lentoaseman ollessa suljettuna kunnostustöiden takia), kerho tiedottaa asiasta tandemin varauksen tai hyppykurssille ilmoittautumisen yhteydessä.

Ostoksen peruuttaminen

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 § 1 momentin kohdan 11 mukaisesti hyppytuotteilla ei ole palautusoikeutta:

”Jollei toisin sovita, kuluttajalla ei ole 14 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, jos: … 11) sopimus koskee majoituksen tarjoamista muuhun kuin asumistarkoitukseen, tavaroiden kuljetusta, autonvuokrauspalvelua, ravintolapalvelua tai vapaa-ajanpalvelua ja sopimuksessa edellytetään suoritusta määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa.”

Ostetun hyppytuotteen voi kuitenkin halutessaan luovuttaa eteenpäin ja sen voimassaoloaikaa hakemuksesta pidentää.

Ehtojen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme ilmoittamalla siitä joko hyppääjälle tai varauksen tehneelle henkilölle. Päivittyneet ehdot tai muutokset tulevat voimaan ilmoituspäivästä lukien.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näitä sopimusehtoja koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti. Mikäli sovintoon ei päästä kahden kuukauden kuluessa toisen osapuolen kirjallisesta reklamaatiosta, ratkaistaan erimielisyydet Porin käräjäoikeudessa suomen kielellä.